Heeft u vragen?  Bel ons +32 11 61 01 30 | Enkel bereikbaar van 08:00 tot 12:00 vanwege de Corona maatregelen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

HDM en duurzaam

HDM verwerkt natuurlijke materialen voelt zich daarom verantwoordelijk voor behoud en verantwoord beheer van de natuur. Het afval dat ontstaat tijdens het productieproces wordt gebruikt voor het genereren nieuwe energie. Overige afvalstoffen worden ingezameld en gerecycled. De verontreiniging van de lucht wordt ook tot een minimum beperkt door het gebruik van moderne filtermethodes in de fabricage.
De emissie van formaldehyde in alle MDF of HDF basisplaten voldoet aan klasse E1-bepalingen. Ze hebben zelfs een zo lage emissie dat ze het milieu-label Der Blaue Engel mogen dragen. De wand- en plafondpanelen van HDM hebben het PEFC keurmerk. Het PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification) keurmerk garandeert dat voor de panelen van HDM uitsluitend PEFC gecertificeerd hout wordt gebruikt.

Keurmerken

Als u wilt leven, shoppen, bouwen en renoveren op een milieubewuste manier,  moet u gebruik maken van de The Blue Angel label. Het is een label dat is vrijgegeven door de federale regering van Duitsland. Het is bedoeld voor de bescherming van mens en milieu. Meer dan 35 jaar is het gebruikt als leidraad voor het kiezen van milieuvriendelijke producten, omdat het zeer strenge normen bevat. Er zijn 12,000 producten en 1,500 bedrijven die het Blue Angel label hebben ontvangen. Wanneer u een product or service die een Blue Angel milieulabel heeft gebruikt, weet je dat je iets goed voor jezelf, het milieu en de toekomst doet.


Het certificaat Schadstoff geprüft wil zeggen dat een producent aan kan tonen dat zijn producten aan de wettelijke eisen van RAL-RG 430 met het oog op milieu en gezond wonen voldoen. Deze eisen zijn opgesteld door het DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel). Het is een samenwerking van meer dan 100 meubelmakers en toeleveranciers.

De keuring bestaat uit een emissiekeuring en een aantal materiaalkeuringen. Er wordt gekeken naar geur van schadelijke stoffen, eveneens als naar het gehalte schadelijke stoffen en de uitstoot. Liggen de waarde beneden de strenge eisen dan bent u er zeker van dat uw gezondheid niet wordt aangetast tijdens het werken.

De Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) is ‘s werelds grootste bos certificatiesysteem. Het is een onafhankelijke zonder winstoogmerk en niet gouvernementele organisatie die duurzame bossen stimuleert. De PEFC certificering is het beste certificatiesysteem voor kleine boseigenaren.

PEFC werkt in alle bossen om te stimuleren en te garanderen dat de bosproducten zijn geproduceerd met respect voor de ecologische, sociale en ethische normen. Dankzij zijn eco-label, is iedereen in staat om de producten te herkennen van duurzame beheerde bossen.

Download meer informatie

Groene energie

In maart 2011 heeft HDM 5.620 m2 zonnepanelen laten installeren op het dak van het depot in Peer (België). Een investering van meer dan 2 miljoen euro. De panelen brengen samen genoeg energie op voor ruim 200 huishoudens.
Image title

Laden
Laden